Rok wzrostów w motoryzacji 
- podsumowanie kondycji rynku w raporcie OTOMOTO Insights

Rok wzrostów w motoryzacji - podsumowanie kondycji rynku w raporcie OTOMOTO Insights

Wyraźny wzrost liczby rejestracji samochodów, poprawa nastrojów konsumenckich, droższe samochody na rynku i wydłużony czas potrzebny na sprzedaż modelu - rynek motoryzacyjny w roku 2023 roku cechowały wzrosty i jeden istotny spadek - inflacji. Dane o rynku pozwalają myśleć o stabilizacji sytuacji. Najnowszy raport OTOMOTO Insights to podsumowanie kondycji rynku motoryzacyjnego w ubiegłym roku.

Pełna wersja raportu OTOMOTO Insights jest dostępna pod linkiem: https://motopedia.otomoto.pl/otmoto-insights-2023.

Sytuacja na rynku motoryzacyjnym jest bezpośrednio powiązana z kondycją całej gospodarki. Wskaźniki makroekonomiczne pozwalają na optymizm w zakresie prognoz i wyraźniej niż w poprzednich latach rysują najbliższą przyszłość rynku motoryzacyjnego. Jedną z najważniejszych i najbardziej zauważalnych zmian dla całej gospodarki roku 2023 był spadek poziomu inflacji, który w grudniu 2023 roku był najniższy od początku 2022 roku.

Obserwacja rynku pozwala na zebranie różnych obszarów, które łączy jeden, bardzo istotny aspekt - tendencja wzrostowa:

  1. Wzrost wskaźnika ufności konsumenckiej i realny wzrost płac w drugiej połowie roku

Z publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny danych na temat bieżącej i wyprzedzającej ufności konsumenckiej, w 2023 roku, można wyciągnąć wnioski o pozytywnym trendzie nastrojów kupujących. Składały się na nie m.in. poprawa oceny sytuacji finansowej gospodarstw domowych i ocena sytuacji ekonomicznej w kraju. Wskaźniki ufności konsumenckiej GUS - bieżące i wyprzedzające na grudzień 2023 roku przewyższały wynik z ostatniego miesiąca 2022 roku o ponad 20 punktów procentowych.

Więcej w raporcie na stronach 8-12

2. Wzrost sprzedaży samochodów, motocykli i części

W ostatnim kwartale 2023 roku wyraźnie zaznaczył się wzrost sprzedaży dóbr trwałych przez podmioty sprzedające samochody, motocykle i części - w listopadzie zanotowano wzrost na poziomie niemal 12% w porównaniu do tego miesiąca w poprzednim roku. Pomimo spektakularnego wzrostu w kategorii, ogólna sprzedaż detaliczna w listopadzie 2023 nieznacznie spadła rok do roku - m.in. w związku ze spadkiem sprzedaży paliwa, które na początku ostatniego kwartału 2023 roku wielu kierowców kupowało na zapas.

Więcej w raporcie na stronach 8-12

3. Wzrost rejestracji pojazdów w Polsce

Według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów, w ubiegłym roku zarejestrowano w Polsce aż 14% więcej aut niż w poprzednim roku. To jasny sygnał poprawy sytuacji na rynku motoryzacyjnym - wysokiej dostępności samochodów i dużej otwartości na kupowanie aut przez konsumentów. Proporcje rejestracji pozostają podobne, jak w poprzednich latach - dominują samochody używane, pozostawiające w mniejszości nowe i importowane pojazdy.

Więcej w raporcie na stronach 14-19

4. Wzrost cen pojazdów

Ceny samochodów wystawianych na OTOMOTO w 2023 roku wzrosły średnio o 10%. Wynika to z tego, że do sprzedaży trafia coraz więcej droższych samochodów. Mediana ceny, czyli “środkowa” wartość oferowanych do sprzedaży samochodów tylko między III a IV kwartałem wzrosła o 6,4% - nieproporcjonalnie mocniej w stosunku do stopy inflacji i wzrostu płac w tym okresie. W stosunku do zeszłego roku ​ zmieniła się przy tym proporcja aktywnych ogłoszeń samochodów w cenie niższej niż 50 tysięcy złotych - spadła ona z 55% do 51%

Więcej w raporcie na stronach 40-47

5. Wzrost wysokości kredytów na samochód

Choć ogólne zadłużenie gospodarstw domowych według GUS spada, część kupujących - w obliczu rosnących cen samochodów - decyduje się na zakup samochodu z finansowaniem. Porównując średnią wysokość kredytów na zakup samochodu udzielanych za pośrednictwem OTOMOTO Pay w pierwszej ​ połowie 2023 roku do kwot z końca roku 2023 widać niemal 25% wzrost wysokości zobowiązań - w grudniu średnia kwota kredytu na samochód przekroczyła 40 tysięcy złotych.

Więcej w raporcie na stronach 31-32

6. Wzrost liczby dni potrzebnych na sprzedaż samochodu

Sprzedający samochody w 2023 roku musieli wykazywać się znacznie większą cierpliwością niż w poprzednim roku. Samochody we wszystkich segmentach średnio sprzedawały się wolniej - niezależnie od tego, czy pod lupę weźmie się tu typ nadwozia czy rodzaj paliwa. Na platformie OTOMOTO sprzedający samochody elektryczne utrzymywali aktywną ofertę dwa razy dłużej niż w 2022 roku. Jednym z najważniejszych czynników wpływających na długość sprzedaży samochodów - nie tylko elektrycznych - jest wysoka dostępność samochodów na rynku. Kupujący mają dziś więcej czasu na podejmowanie decyzji i wybór modelu w pełni spełniającego ich potrzeby.

Więcej w raporcie na stronach 27-29

 

Choć rok 2023 był rokiem zmian na rynku, przyniósł perspektywę stabilizacji. Sytuacja na rynku zaczyna przypominać tę sprzed pandemii, a choć ceny samochodów różnią się od tych sprzed ponad 5 lat, to ich dostępność i konsumencka otwartość na zakup składają się na optymistyczne prognozy. Zmienia się sposób sprzedaży samochodów, poszerza wiedza kupujących, którzy czerpią ją z internetu i ich ścieżka zakupu - z tego powodu warto śledzić dane o rynku i na ich podstawie na bieżąco dostosowywać ofertę i strategię. Obszarem w którym zmiany są szczególnie widoczne, jest rynek pojazdów zeroemisyjnych - szybkość i wysoka dynamika zmian jest tu powiązana ściśle z ciągle niewielkim wolumenem sprzedaży tego rodzaju samochodów. Szczegółowe podsumowanie sytuacji na rynku motoryzacyjnym w roku 2023 zostało zebrane w raporcie OTOMOTO Insights.

Perspektywa i preferencje kupujących zostaną przedstawione w raporcie Internetowy Samochód Roku 2023 - premiera już wkrótce.

Magda Worytko PR Manager, OTOMOTO
05022024_Rok wzrostów w motoryzacji - podsumowanie kondycji rynku w raporcie OTOMOTO Insights_informacja prasowa.docx 32 KB

 

Więcej o OTOMOTO

OTOMOTO to wiodący w Polsce ogłoszeniowy portal motoryzacyjny. W 2021 roku każdym miesiącu odwiedza go średnio prawie 8 milionów internautów, którzy poszukują w nim samochodów, motocykli, pojazdów użytkowych i maszyn ciężkich. Generują przy tym niespełna 400 milionów odsłon (Gemius).