Skip to Content
Premiera raportu OTOMOTO Insights - holistycznego źródła wiedzy o rynku motoryzacyjnym dla biznesu

Premiera raportu OTOMOTO Insights - holistycznego źródła wiedzy o rynku motoryzacyjnym dla biznesu

OTOMOTO wychodzi naprzeciw potrzebom swoich partnerów biznesowych i prezentuje OTOMOTO Insights -  kompleksowe opracowanie, które obejmuje najbardziej aktualne trendy w polskiej branży motoryzacyjnej. Dane zawarte w premierowym raporcie to wynik pracy zespołu analityków Grupy OLX, którzy dokonali analizy i syntezy informacji udostępnianych między innymi z GUS, NBP, własnych opracowań danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEPiK), a także danych o sprzedających i kupujących pozyskiwanych bezpośrednio z serwisu OTOMOTO. Raport OTOMOTO Insights będzie wydawany co kwartał, a z czasem jego funkcjonalności będą rozszerzane.

OTOMOTO od lat analizuje dane i dzieli się z dealerami wiedzą o zachowaniach potencjalnych kupujących, pomagając im w ten sposób jeszcze lepiej dopasować ofertę do zainteresowanych zakupem użytkowników. Współczesny rynek motoryzacyjny jest bardzo dynamiczny i wrażliwy na globalne uwarunkowania makroekonomiczne czy sytuację geopolityczną i ulega trudnym do przewidzenia zmianom. Raport OTOMOTO Insights ma za zadanie sprawić, żeby nadchodzące zmiany były bardziej przewidywalne.

  • “Żyjemy w rzeczywistości, w której dane stały się nową walutą, a działania oparte o dane i ich rzetelne analizy są nieodzownym warunkiem efektywnego prowadzenia biznesu. Przewagi konkurencyjne budują te firmy, które dynamicznie optymalizują działania stawiając na to, co przynosi zyski już dziś, a jednocześnie poszukują rozwiązań, które będą je generować w przyszłości.

    ​OTOMOTO rozumie te potrzeby i jako wiodąca platforma motoryzacyjna dysponująca imponującymi zbiorami danych, chce się nimi dzielić ze swoimi partnerami, aby jeszcze intensywniej wspierać ich biznes. Zapraszam do lektury premierowego wydania raportu OTOMOTO Insights, który w sposób kompleksowy analizuje aktualną sytuację na polskim rynku motoryzacyjnym. Mam nadzieję, że raport będzie stanowił cenne źródło wiedzy dla przedstawicieli branży, pomoże dostrzec kształtujące się trendy i już dziś wdrożyć zmiany i innowacje, które zaowocują sukcesami biznesowymi” -
    mówi Agnieszka Czajka, General Manager OTOMOTO/OLX Group.

Premierowy raport pokazuje, że III kwartał 2023 roku był czasem stopniowej odbudowy koniunktury na rynku sprzedaży pojazdów. Nie brakuje sygnałów optymizmu, jednak wciąż konieczna jest spora doza czujności na rynkowe ryzyka i wyzwania. Raport rozpoczyna się od odpowiedzi na pytanie, jak trendy makroekonomiczne wpływają na skłonność Polaków do wydatków. Następnie eksperci analizują, jak w ostatnich miesiącach i latach zmieniała się struktura i liczba zarejestrowanych samochodów. Autorzy opracowania określili także czas niezbędny do skutecznej sprzedaży różnych typów pojazdów oraz liczbę ofert trafiających na rynek.

Raport "OTOMOTO Insights" stanowi wszechstronne opracowanie na temat aktualnej sytuacji na polskim rynku motoryzacyjnym. Publikacja zawiera informacje o danych makroekonomicznych i trendach wpływających na koniunkturę, uzupełnione o szczegółową analizę kondycji rynku sprzedaży samochodów opartą na danych OTOMOTO na temat sprzedających i kupujących. Raport uzupełniają indeks i barometr cen na OTOMOTO, bazujące na autorskiej metodzie badania trendów rynkowych. 

Pełny raport OTOMOTO Insights za III kwartał 2023 roku jest dostępny pod linkiem:

Raport OTOMOTO Insights III kwartał 2023 OTOMOTO Insights Q3 2023.pdf - 486 KB

 

Magda Worytko PR Manager, OTOMOTO

 

 

Więcej o OTOMOTO

OTOMOTO to wiodący w Polsce ogłoszeniowy portal motoryzacyjny. W 2021 roku każdym miesiącu odwiedza go średnio prawie 8 milionów internautów, którzy poszukują w nim samochodów, motocykli, pojazdów użytkowych i maszyn ciężkich. Generują przy tym niespełna 400 milionów odsłon (Gemius).